שלישי, 09 אוגוסט 2016 10:20

הודעה על עשיה במקרקעין - לפיי סעיף 188 (ב1) לפקודת העיריות [נוסח חדש]

המועצה מודיעה בזאת, כי מליאת המועצה אישרה ביום 28.07.2016 להשכיר חלק מהמקרקעין הידועים כחלקה 119 בגוש 6447 (ביה"ס אהרונוביץ הישן ברח' ברחוב בן גמלא בכפר מל"ל), לתקופה העולה על חמש שנים.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר