חמישי, 16 אפריל 2015 12:39

הודעה על עשיה במקרקעין - לפיי סעיף 188 (ב1) לפקודת העיריות [נוסח חדש]

המועצה מודיעה בזאת כי מליאת המועצה אישרה השכרת מקרקעין הידועים כחלקה 119 בגוש 6447 (ביה"ס אהרונוביץ הישן ברח' ברחוב בן גמלא בכפר מל"ל), לתקופה העולה על חמש שנים.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר