חמישי, 16 אפריל 2015 12:38

הודעה על עשיה במקרקעין - לפיי סעיף 188 (ב1) לפקודת העיריות [נוסח חדש]

המועצה מודיעה בזאת כי מליאת המועצה אישרה השכרת מקרקעין הידועים כחלק מחלקה 57 וכחלקה 58 בשלמות בגוש 6447 (בית המועצה הישן ברח' הצנחנים בכפר מל"ל), לתקופה העולה על חמש שנים.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר