תקציב המועצה

בסוף השבוע החולף אישרה מליאת המועצה את תקציב המועצה לשנת 2017, בהיקף של 283.82 מיליון ₪. תקציב המשקף גידול של 4.36% אל מול התקציב הראשוני שאושר לשנת 2016 בסך 271.95 מיליון ₪. מדף הפייסבוק של ראש המועצה
בסוף שבוע שעבר אישרה מליאת המועצה את תקציב המועצה לשנת 2016, בהיקף של 271.95 מיליון ₪. תקציב המשקף גידול של 3.84% אל מול התקציב הראשוני שאושר לשנת 2015 בסך 261.9 מיליון ₪. תקציב החינוך, הנוער והספורט מסתכם בכ-105 מיליון ₪, כ 40% מתקציב המועצה, ומשקף המשך מתן עדיפות להשקעה במערכת החינוך של המועצה.
עמוד 1 מתוך 2