רביעי, 13 פברואר 2019 12:42

היטל מיסים (צו ארנונה) לשנת 2019

בהתאם לסעיף 277 א' לפקודת העיריות מפרסמת המועצה הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם לשנת 2019.

ההחלטה התקבלה בישיבת מועצה מס' 4/19 מיום 05/02/2019.

רצ"ב היטל המיסים לשנת 2019.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר