שני, 03 יולי 2017 10:20

היטל מיסים (צו ארנונה) לשנת 2018

בהתאם לסעיף 277 א' לפקודת העיריות מפרסמת המועצה הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם לשנת 2018.

ההחלטה התקבלה בישיבת מועצה מס' 49 מיום 28/6/2017.

רצ"ב היטל המיסים לשנת 2018.

להנחות מארנונה לשנת 2018

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר