החלטות ועדת ערר בנושאי ארנונה

מצ"ב רשימה של החלטות של וועדת הערר לענייני ארנונה שליד המועצה האזורית דרום השרון  בעררים על חיובי  ארנונה.

ההחלטות יפורסמו ללא זהות העוררים.

ערר 2015, החלטה מחודש 11/2015
ערר 11/2014, החלטה מיום 23/03/2015
ערר 4/2014 (ועדת הערר לענייני ארנונה שליד המ.א. דרום השרון), החלטה מיום 23/03/2015
ערר 05/13, 03/14 (ועדת הערר לענייני ארנונה שליד המ.א. דרום השרון), החלטה מיום 29/9/14
עמוד 3 מתוך 3

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר