החלטות ועדת ערר בנושאי ארנונה

מצ"ב רשימה של החלטות של וועדת הערר לענייני ארנונה שליד המועצה האזורית דרום השרון  בעררים על חיובי  ארנונה.

ההחלטות יפורסמו ללא זהות העוררים.

ערר מס׳ 01/16, החלטה מיום 16/01/2017.
ערר מס׳ 10/2014, החלטה מיום 13/09/2016.
ערר מס׳ 10/2014, החלטה מיום 13/09/2016.
ערר 9/11 5/12 3/13, החלטה מיום 30/04/2015
עמוד 2 מתוך 3