שני, 27 אוקטובר 2014 14:15

ערר 05/13, 03/14 (ועדת הערר לענייני ארנונה שליד המ.א. דרום השרון), החלטה מיום 29/9/14

ערר 05/13, 03/14 (ועדת הערר לענייני ארנונה שליד המ.א. דרום  השרון), החלטה מיום 29/9/14