שני, 23 מרס 2015 09:04

ערר 4/2014 (ועדת הערר לענייני ארנונה שליד המ.א. דרום השרון), החלטה מיום 23/03/2015

ערר  4/2014 (ועדת הערר לענייני ארנונה שליד המ.א. דרום  השרון), החלטה מיום 23/03/2015