החלטות ועדת ערר בנושאי ארנונה

מצ"ב רשימה של החלטות של וועדת הערר לענייני ארנונה שליד המועצה האזורית דרום השרון  בעררים על חיובי  ארנונה.

ההחלטות יפורסמו ללא זהות העוררים.

החלטה מיום 13/06/2017 בערר מס׳ 02/15
החלטה מיום 04/04/2017 בערר מס׳ 09/16
החלטה מיום 04/04/2017 בערר מס׳ 09/16
החלטה מיום 23/05/2017
עמוד 1 מתוך 3