שישי, 02 נובמבר 2012 13:25

דיגום שפכי תעשייה

היחידה לאיכות הסביבה באיגוד ערים אזור דן לאיכות הסביבה וביוב , מבצעת

בקרת שפכי תעשייה במפעלי התעשייה הנמצאים בתחום המועצה האזורית

דרום - השרון המוזרמים לשפד"ן.

על שפכי התעשייה לעמוד בתקני מתקני השפד"ן של האיגוד (התקן ותוצאות מפורטים בדו"ח הפיקוח).

החברה הכלכלית לדרום - השרון מטפלת במאגרי מי קולחין ומבצעת בדיקות תקופתיות לבדיקת איכות מי הקולחין ועמידתם בתקני משרד הבריאות להשקיית גידולים חקלאיים.

לדגימות מי שופכין שנעשו ברחבי המועצה

לדגימה מי שופכין משנת 2010