חמישי, 03 מרס 2016 14:26

טופס בקשה לפי חוק חופש המידע

בועז שוויגר

מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי, דובר המועצה והממונה על חוק חופש המידע

טל: 03-9000523 פקס:9 /03-9000528 Shvartz@dsharon.org.il