שלישי, 01 מרס 2016 18:53

הדו"ח השנתי לשנת 2014 של הממונה על חוק חופש המידע במ.א. דרום השרון