ראשון, 07 דצמבר 2014 18:56

עיקרי מדיניות מועצה אזורית דרום השרון בתחום ועדים מקומיים לשנים 2018 - 2014

  1. ליווי תמיכה והדרכת הועדים המקומיים, תוך המשך סיוע כספי לפעילותם.
  2. סיוע לועדי הישובים ולועדות הביקורת לפועל באופן מקצועי ומבוקר תוך יצירת תהליך התמקצעות וניהול מיטבי.
  3. קיום השתלמויות וקורסים לחברי הועדים המקומיים