ראשון, 07 דצמבר 2014 18:55

עיקרי מדיניות מועצה אזורית דרום השרון בתחום תכנון ובניה לשנים 2018 - 2014

  1.  יעול ושפור השירות בועדה המקומית לתכנון ובניה.
  2. תכנית מתאר למועצה – בחינה של השלמת תכנית המתאר למועצה שד/ 2000
  3. הסמכת הועדה המקומית - השלמת תהליך הסמכת הועדה והרחבת סמכויותיה במסגרת הרפרומה לחוק התכנון והבניה .
  4. מערכות מחשוב - השלמת והפעלת מערכות מחשוב בועדה לתכנון ובניה G.I.S.
  5. תמ"א 35 - הערכות לתיקונים בתמ"א 35 המשך הטיפול בהוצאתם של ישובים מהרקמים העירוניים שיישובי המועצה נכללו בהם.
  6. תכניות יישובים - המשך סיוע וקידום תוכניות ישובים בוועדה המחוזית.
  7. סיוע ליישובים - טיפול וסיוע לישובים בועדות גבולות שבהן בקשות לגריעת שטחים מתחומי הישובים והמועצה.
  8. תמ"מ 3/10 - קידום המסמך התכנוני לתמ"מ 3/10 ויישום הפרוייקטים שבתכנית.

 

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר