ראשון, 07 דצמבר 2014 18:54

עיקרי מדיניות מועצה אזורית דרום השרון בתחום איכות הסביבה לשנים 2018 - 2014

  1. שמירת איכות החיים והסביבה והמרחב הכפרי של יישובי המועצה והמרחבים שבתחומי המועצה.
  2. שימור הפעילות החקלאית -המשך פעילות אזורית וארצית להגנה על החקלאות והחקלאים באזור המרכז בדגש על שמירת הסביבה ועיבוד השטחים.
  3. יחידה אזורית לאיכה"ס - המשך התמיכה ושיתוף הפעולה עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה והגברת פעולות האכיפה.
  4. פעולות מניעה ואכיפה - הגברת פעולות המניעה והאכיפה ושיטור קהילתי כנגד משליכי פסולת ברשות הרבים וחיסול אתרי פסולת פירטיים.
  5. אתר פסולת יבשה - בחינת הקמת אתר פסולת יבשה מוסדרת לרווחת תושבי המועצה האזורית.
  6. אתרי נופש ופנאי - עידוד הקמת אתרי נופש ופנאי של קק"ל והרחבת הקיימים.
  7. סיוע ליישובים - המשך סיוע לישובים בנקיון ופינוי גזם.
  8. מחזור והפרדה במקור - השלמת בחינת ההפרדה במקור ויישום מסקנותיה.

 

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר