רביעי, 03 דצמבר 2014 19:02

עיקרי מדיניות מועצה אזורית דרום השרון בתחום החקלאות לשנים 2018 - 2014

  1. שמירת החקלאות - שמירת החקלאות בישובי המועצה.
  2. הסדרת זכויות המתיישבים - הסדרת זכויות המתיישבים בקרקע וסיוע ברשום זכויותיהם בחוזים והסכמים עם המינהל.
  3. שילוב המועצה - שילוב המועצה בגופים הארציים מתוך מגמה לקחת חלק פעיל ולהשפיע על עיצוב וקביעת המדיניות הנוגעת ליישובי דרום השרון.
  4. שימור הצביון הכפרי - שימור הצביון הכפרי והירוק באמצעות מדיניות של פיתוח מבוקר, תוך עיבוד הקרקע ושמירתה.
  5. קידום פרוייקטים - קידום פרוייקטים לטיהור שפכים והשבת מי קולחין שיחליפו את הקיצוץ במכסות המים השפירים לחקלאות בכלל זה הקמת מאגרי מים לשימוש כלל גידולי החקלאות.
  6. המאבק לשימור החקלאות - המשך המאבק וייצוג הצורך בטיפוח ושימור החקלאות והמרחבים הפתוחים, בדגש השרון אזור המרכז.
  7. השבת מי קולחין - הרחבת מעגל הישובים המשתמשים בחברה להשבת מי קולחין.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר