רביעי, 03 דצמבר 2014 18:58

עיקרי מדיניות מועצה אזורית דרום השרון בתחומי חינוך נוער וספורט לשנים 2018 - 2014

חינוך והשכלה

 1. השקעה בחינוך - השקעה של 100 מיליון ₪ לחינוך בשנה ובסה"כ 500 מיליון ₪ בחמש השנים הקרובות.
 2. הקמת מינהל חינוך וארגון מיטבי של אגף החינוך במועצה.
 3. מועצה ציבורית - הקמת ועדת חינוך מורחבת (מועצה ציבורית) לשדרוג מערכת החינוך של המועצה, מורים ותלמידים.
 4. שיפור רמת ההישגים במבחני המיצ"ב בבתי הספר היסודיים.
 5. מחשוב - השלמת שדרוג מערכות המחשוב במוסדות החינוך ומודרניזציה של אמצעי הלימוד בבתי הספר ובגני הילדים.
 6. האצת גיל הלמידה - בחינה מחודשת של תוכנית שהוכנה במועצה להתחלת הלימודים בגיל 5 עד ללימודים לתואר ראשון ברציפות, לאחר גמר לימודי התיכון .
 7. בינוי - הקמת חטיבת ביניים וחטיבה עליונה בצור יצחק.הקמת בית ספר בכפר סירקין, שדרוג או בינוי ביה"ס "יחדיו" ברמת הכובש ו"מעבר אפק" בעינת. שיפוץ והרחבת מוסדות החינוך הקיימים ושיפור התנאים הפיסיים
 8. סיוע לפיצול כיתות בבתי הספר ברמות צפיפות גבוהה.
 9. סיוע לגני ילדים טרום חובה הפועלים בצפיפות גבוהה,
 10. שילוב - הרחבת שילוב ילדי המועצה במסגרות בתי הספר של המועצה.
 11. תכניות למידה בגני ילדים - המשך פיתוח האוריינות, המתמטיקה והמוזיקה בגני הילדים. קיום צהרונים וקיטנות בחופשות.
 12. "אופק חדש" - מעבר כל בתי הספר היסודיים ל"אופק חדש" .
 13. זכאות לבגרות - העלאת אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות.
 14. צמצום נשירה מבתי הספר של המועצה למסגרות חוץ מועצתיות.
 15. חיזוק מבחינה פדגוגית ורמת הישגים את בתי הספר היסודיים.
 16. בחינת מיפוי היישובים - לאור שינויים באוכלוסיות היישובים.
 17. אישור תוכנית אב לספורט – התחלת יישומה בשלבים
 18. ספורט עממי - המשך טיפוח הספורט העממי ותחרויות ספורט במועצה.
 19. תנועות נוער - חיזוק פעילות תנועות הנוער בישובים.
 20. מאבק באלימות - הפעלת תוכניות למניעה ולצמצום האלימות בקרב בני הנוער.
 21. שנת שירות והתנדבות קהילתית - המשך עידוד יציאת הבוגרים לשנת שירות והתנדבות קהילתית .
 22. שילוב בוגרי תנועות נוער - עידוד שילוב בוגרי תנועות הנוער כמדריכים בישובים.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר