ראשון, 29 דצמבר 2013 08:51

חוק עזר לדרום השרון (איסור רוכלות), התש"ן - 1990