רביעי, 30 אוקטובר 2013 11:20

חוק עזר לדרום השרון (העמדת רכב וחנייתו) , התשנ"ה – 1995