רביעי, 30 אוקטובר 2013 10:58

חוק עזר לדרום השרון (ניקוי מגרשים וחצרות), התש"ן - 1990