רביעי, 30 אוקטובר 2013 10:41

חוק עזר לדרום השרון (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התש"ן - 1990