רביעי, 30 אוקטובר 2013 10:39

צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון מס' 3), התש"ס - 1999(תיקון התשס״ה)