רביעי, 30 אוקטובר 2013 10:32

חוק עזר לדרום השרון (שירותי שמירה), התשע"ז-2017

חוק זה ביטל את ֿחוק העזר לדרום השרון (שירותי שמירה), התשנ"ז - 1996

מצורפת הודעה מיום 26/04/2017 על הפעלת שירותי שמירה לפי סעיף 4 לחוק עזר לדרום השרון (שירותי שמירה) התשע״ז 2017

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר