רביעי, 30 אוקטובר 2013 10:20

חוק עזר לדרום השרון (אספקת מים), התשנ"ה 1995