שלישי, 28 מרס 2017 14:27

חוק עזר לדרום השרון (סלילת רחובות), התשס״ב 2001