שני, 27 מרס 2017 15:24

חוק עזר לדרום השרון (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון), התשע"ז-2017