< a class = "itemPrintThisPage" rel = "nofollow" href = "#" onclick = "window.print();return false;" > הדפס עמוד זה
חמישי, 22 מאי 2014 16:05

ועדת רווחה ושירותים חברתים (רשות)

  1. אלי בן גרא – צופית  - יו"ר
  2. ליטל רהב – ס. ראש המועצה
  3. ניצה לזר    – גני עם
  4. רחל רבר    - אלישמע
  5. יהורם גולי - ירחיב
  6. מירב זילברבוים - כפר מעש

משתתפים:

  • תמי פרבר - מנהלת אגף רווחה - מרכזת
  • רונית גטניו - עמותת אחים - משקיפה
  • נציג עמותה לחבר הותיק – משקיף