חמישי, 22 מאי 2014 15:10

ועדת מכרזים

  1. אלי פיטרו - יו"ר – כפר סירקין
  2. צפי פלד – ס.ראש מועצה ומ"מ
  3. שמוליק מריל - גבעת השלושה
  4. אורי עצמון - כפר סירקין
  5. אמנון כהן - נחשונים
  6. מירב זילברבוים – כפר מעש
  7. גלית אדם – ירחיב
  8. שירלי לופו חזן – נווה ירק

       

       משתתפים :

  1. ויצחק אגוזי – מוסמך להחזיק במפתחות תיבת המכרזים – סעיף 14 (א) לתוספת השניה לצו המועצות האזוריות
  2. עו"ד לימור ריבלין, יועמ"ש