ועדות המועצה

ביום שלישי  ה- 21.1.14 התקיימה ישיבת המליאה הראשונה של הקדנציה החדשה במועצה אזורית דרום השרון. כשעה לפני הישיבה זומנו חברי מליאת המועצה היוצאת וחברי מליאת המועצה הנכנסת למפגש חגיגי בו נפרדו מחברי המליאה אשר סיימו את כהונתם. ניתן שי ותעודת הוקרה לכל חברי המליאה היוצאת על פעילותם והתנדבותם בחמש שנים האחרונות.
עמוד 1 מתוך 9