מליאת המועצה האזורית דרום השרון

מועצה אזורית פועלת מכוחה של פקודת המועצות המקומיות ועל פיה פירסם שר הפנים את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). שיטת העבודה של מועצה אזורית היא שיטה דו-רובדית (מועצה אזורית וועד מקומי). על מנת לאפשר לוועד המקומי לפעול, חייבת המועצה לאשר האצלת סמכויות לכל ועד מקומי. ועד זה רשאי לפעול אך ורק בתחומים שבהם הוענקו לו סמכויות. 

המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של הרשות המקומית או היישוב. זהו הגוף אשר מוסמך יותר מכל גורם מקומי אחר לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם. 

המועצה היא גורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום. על המועצה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות שראש המועצה מבקש להתוות ולחוות את דעתה, להחליט בעניין המינויים הבכירים של הרשות ולבחון את התוכניות ואת התקציבים. המועצה היא לרוב הגוף היחיד המוסמך לקבל החלטות, אך חלק לא מבוטל מפעילותה מתבצע באמצעות הוועדות השונות שהיא ממנה. (מידע נוסף: אתר משרד הפנים - האגף למינהל מוניציפאלי).

ביום שלישי 21/1/14 התקיימה ישיבה ראשונה של מליאת המועצה לאחר הבחירות. קוני פנר מניר אליהו התכבד כחבר מליאת המועצה היוצאת וכחבר מועצה שסיים את כהונתו במועצה לברך הן את חברי המועצה שסיימו את תפקידם והן את חברי המועצה שהחלו לכהן:
במליאת המועצה שנערכה בתאריך 21.1.14 נבחר צפי פלד מקיבוץ איל לתפקיד סגן ראש המועצה. פלד ממלא את התפקיד מאז חודש ינואר 2011.  צפי מכהן כחבר מליאת המועצה  כ- 18 שנה וכיהן בעבר בשורה ארוכה של תפקידים ציבוריים ובהם גזבר ומנהל קהילה בקיבוצים חורשים, רמת הכובש, איל וניר אליהו וכן גזבר וחבר ועד בישוב צור יגאל וצור יצחק.
נציגי הישובים במליאת המועצה וחברי הוועדים המקומיים שנבחרו בבחירות למועצה ולועדים המקומיים ב- 24/12/2013 מס' שם האזור נציגים מליאה שמם חברי ועד מקומי שמם 1 אייל 1 פלד צפריר   זהות ועדים 2 אלישמע 2 רבר רחליפתח איתן 7 גולן משה, אדיב ניסים, רון אירית, עידן מוטי, גואטה משה, דואני יובל, רובין יוסף 3 גבעת השלושה 1 מריל שמואל   זהות ועדים 5 גבעת חן 1 ברקאי רונן 5 לוטרינגר אורית, אהלי עומר, שופט אייל, לוטרינגר יניב, כהן אהרן 6 גן חיים 1 אגמון יריב 7 אבנון ערן, לרנר יורם, מוסינזון יעל, מיבר נגה, פאר גל, ראובני יגאל, שור-שוסטר הדיה 7 גני עם 1 שחם צפריר 5 כספי שי, דואק סיגל, בר-לב מיכל דבורה, אדר אסף, לזר עדי 8 גת רימון 1 מילר אייל 5 קרופ הושע, סהר שרון, שחר אייל, צאלה יהודית, מדובר גל 9 חגור 1 רופא דרור 7 כהן דוד, בגו אליהו, אלהרר מיכאל, ברק אליטל, בוקרה אלון, היזמי יואב, בוקר אייל 10 חורשים 1 כהן אלי   זהות ועדים 11 ירחיב 1 דלה אלי 7 יוגב דפנה, הינדי יפרח, מלאכי יהודה, עשרי יקותיאל, רבי מוטי, גולי-אדם גלית, גולי יהורם 12 ירקונה 1 פרין גילה 5 פרין משה, צפריר רביד, ברוש שי, ולדמן ריבה, יריב הדס 13 כפר מלל 1 זבידה רחמים 5 זלמנסון איתן, גבע אפרים, בוגין בועז, גלנץ ענת, גרבינר אביגל 14 כפר מעש 1 עצמוני שלמה 7 סבוראי יורם, צלניק בנימין, אשל רן, בראל דרור, שהם יעל, גת-שחם ענבר, לנצמן עדי 15 כפר סירקין 2 עצמון אורי רדומסקי משה 7 פיטרו אלי, נאמן אוט, קוסובר נח, ליבר אופיר, סער רועי, עצמון יובל, זריהן אלה מס' שם האזור נציגים מליאה שמם חברי ועד מקומי שמם 16 מגשימים 1 קון עמנואלה 7 חתוכה אייל, זכרין צביה, כהן שירן, צרפתי שלמה, אשל חיים, קלצ'בסקי אביבה, דיאמנט-אנגלברג דגנית 17 מתן 2 קירס אברהם,טורם אברהם 11 פריזלנדר אורי, בוזגלו…
רשימת חברי מליאה - 2013 שם הישוב שם הנציג נייד פקס דוא"ל שדה ורבורג ד"ר מוטי דלג'ו - יו"ר 054-6422422   zmoshe@dsharon.org.il אייל צפי פלד 5386851 - 050 09-7493417 peled@dsharon.org.ill אלישמע איתן יפתח 054-575539909-7464933 09-7444697 eitanyi@nana10.co.il בית ברל עזרא שפרוט 7229722 - 054   ezrashap@walla.co.il גבעת השלושה שמוליק מריל 7852044 -050 03-9374700 sam@givat-hashlosha.org.il גבעת חן חנניה לסק 5241560 – 054 09-7413563 054560@walla.com גן חיים חן הרועה 052-253639909-7604710 15397604710 Shar-pug@bezeqint.co.il גני עם דורית קוברסקי 052-3285286 09-7407073 Kowarsky.dorit@gmail.com גת רימון אייל מילר 052-257440603-9330525 03-9326314 epek@zahav.net.il חגור יום טוב אלקבץ 054-4402400 03-9030260 Adar2002@zahav.net.il חורשים יניב כסיף 2655848 - 052 03-9028462 kasif@netvision.net.il ירקונה גילה פרין 2456160 – 052 09-7407445 farinlaw@bezeqint.net ירחיב חיים גולי 9389610057-7211816 9037364מזכירות   כפר מעש שלמה עצמוני 5342284– 050 9331219 atzmonis@zahav.net.il כפר מלל בועז בוגין 052-2287429   boginb@gmail.com כפר סירקין אורי עצמון 054-3452921 9086463 atzmonsu@012.net.il כפר סירקין משה רדומסקי 052-25890009322036 03-9088258 y_m_r@zahav.net.il מגשימים עמנואלה קון 054-55555429323942 9332768 kohns@netvision.net.il מתן דורון ברקן 052-3241714 9381545 doron_barkan@walla.com מתן יצחק אזרי 052-4763556 9026314 semitek@bezeqint.net נווה ימין אשר בן עטיה 5232955 - 050 09-8804030 sarabenatiya@gmail.com נווה ימין יוסי שאדי 3402556- 052 09-7655515 shadiy1@gmail.com נוה ירק אורי אורן 5654322- 054 03-9388757 Urioren79@gmail.comoraoren@hotmail.co.il נוה ירק יצחק רוטרו 054-243001403-9388567 03-5748579 Neve-yarak@barak.net.il נחשונים טל גרנשטיין 054-7705331 03-5426541 tal@gershtein.co.il    ניר אליהו יעקב פנר 7954757 - 050 09-7647147 ja.fenner@gmail.com נירית גבי דור 050-7406977 9383714 09-7487178 gabidor@goldmail.net.il  נירית לאה פורת  054-4401521   leap@zahav.net.il עדנים נחמן יהב 050-6552555 09-7447767 09-7446258 sunway@barak.net.il עינת חגי כהן 052-8308826 03-9385107 03-9385200 פקס Haggai.cohen@einat.org.il צופית צפי מרציאנו שרפסקי 050-5508424 09-7410405 בית 09-9564601 sherpsky@zahav.net.il צור –יצחק זוהר מליחי 058-4058447 09-7494864 מזכירות zohar.ma2006@gmail.com צור נתן אמיל עזרן 050-6564895 09-7496364 saraemil@walla.com רמת הכובש חיים רוצקי 050-7254443 7474305 – 09 haim_ru@rmk.co.il רמות השבים אברהם נדל 050-7431217 0775510721 anadel39@netvision.net.il רמות השבים ד"ר מיכאל אהרוניים 052-3853213 09-7441356 elsymichael@gmail.com שדה ורבורג זהבה רוט 052-2540042 7674830 – 09 advroth@bezeqint.net שדה ורבורג עמיר שור 054-4744848 073-2471118 amir@net-aye.co.il…
עמוד 25 מתוך 26

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר