מליאת המועצה האזורית דרום השרון

מועצה אזורית פועלת מכוחה של פקודת המועצות המקומיות ועל פיה פירסם שר הפנים את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). שיטת העבודה של מועצה אזורית היא שיטה דו-רובדית (מועצה אזורית וועד מקומי). על מנת לאפשר לוועד המקומי לפעול, חייבת המועצה לאשר האצלת סמכויות לכל ועד מקומי. ועד זה רשאי לפעול אך ורק בתחומים שבהם הוענקו לו סמכויות. 

המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של הרשות המקומית או היישוב. זהו הגוף אשר מוסמך יותר מכל גורם מקומי אחר לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם. 

המועצה היא גורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום. על המועצה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות שראש המועצה מבקש להתוות ולחוות את דעתה, להחליט בעניין המינויים הבכירים של הרשות ולבחון את התוכניות ואת התקציבים. המועצה היא לרוב הגוף היחיד המוסמך לקבל החלטות, אך חלק לא מבוטל מפעילותה מתבצע באמצעות הוועדות השונות שהיא ממנה. (מידע נוסף: אתר משרד הפנים - האגף למינהל מוניציפאלי).

ביום שלישי 21/1/14 התקיימה ישיבה ראשונה של מליאת המועצה לאחר הבחירות. קוני פנר מניר אליהו התכבד כחבר מליאת המועצה היוצאת וכחבר מועצה שסיים את כהונתו במועצה לברך הן את חברי המועצה שסיימו את תפקידם והן את חברי המועצה שהחלו לכהן:
במליאת המועצה שנערכה בתאריך 21.1.14 נבחר צפי פלד מקיבוץ איל לתפקיד סגן ראש המועצה. פלד ממלא את התפקיד מאז חודש ינואר 2011.  צפי מכהן כחבר מליאת המועצה  כ- 18 שנה וכיהן בעבר בשורה ארוכה של תפקידים ציבוריים ובהם גזבר ומנהל קהילה בקיבוצים חורשים, רמת הכובש, איל וניר אליהו וכן גזבר וחבר ועד בישוב צור יגאל וצור יצחק.
עמוד 26 מתוך 27

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר