ראשון, 25 מאי 2014 13:33

החברה להשבת מי קולחין

דירקטוריון

 1. אושרת גני גונן – יו"ר
 2. צפי פלד – סגן ראש המועצה ומ"מ
 3. ישראל טייבלום – רמות השבים
 4. צחי פרימק – מתן
 5. גבי דור – נירית
 6. אברהם נדל – רמות השבים
 7. יצחק אגוזי – גזבר המועצה
 8. דנה גל – מנהלת מדור מוניציפאלי

איתן בן ציון – מנכ"ל החברה

זהבה אלעזר – מזכירת החברה

ועדת מכרזים

ועדת ביקורת

 1. רונן ברקאי -גבעת חן - יו"רֿ
 2. אייל מילר - גת רימון
 3. שמוליק מריל - גבעת השלושה

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר