חמישי, 01 אוגוסט 2019 09:40

הקלטת ישיבת מליאה מס' 09/19 מיום 08/07/2019

Media