שלישי, 07 מאי 2019 12:53

הקלטת ישיבת מליאה מס' 07/19 מיום 06/05/2019

Media