תרומות

בהתאם לסעיף 12 לנוהל קבלת תרומות (חוזר מנכ"ל 4/2016), מודיעה המועצה על קבלת תרומה של 20 מחשבי לוח אייפד, עבור מורים וגננות לחינוך מיוחד.