שידורי מליאת המועצה

שידור כנס פרידה מראש המועצה היוצא, ד״ר מוטי דלג׳ו וחברי המליאה היוצאת. וכניסה של ראשת המועצה החדשה, אושרת גני גונן, וחברי המליאה החדשים לתפקידם.
עמוד 3 מתוך 3