שידורי מליאת המועצה

שידור ישיבת מליאת המועצה מיום שני, 8.4.2019. דרום השרון - משדרים ישיר אליכם
ישיבת מליאת המועצה המתארחת בצור יצחק. דרום השרון - שקוף בשבילך
שידור ישיבת המליאה הראשונה של מ.א. דרום השרון - יום רביעי 21/11/2018
עמוד 2 מתוך 3