שלישי, 07 ינואר 2020 10:47

שידור ישיבת מליאת המועצה - 07/01/20

ביום שלישי | 7.1.2020 | בשעה 17:00 | באולם המליאה

 

על סדר היום:

מליאת הועדה לתו״ב

- אישור מורשי חתימה

מליאת המועצה

- דו״ח ראש המועצה
- מענה לשאילתות
- מינוי חברים בועדות
- אישור תבחיני תמיכות לשנת 2020
- נוהל מתן הלוואות פיתוח בישובים
- אישור הנחות מארנונה לשנת 2020
- אישרור הסמכת ועדים מקומיים לקביעת מועדי פינוי פסולת
- הצטרפות לאיגוד הוטרינרי ובחירת נציג
- תקציבים ואישור משרות חדשות בישובים
- דו״ח כספי ודו״ח ביקורת מפורט לשנת 2018
- תב״רים

הדיונים יצולמו וישודרו בפייסבוק LIVE ובאתר המועצה (בשידור חי) ולאחר מכן יהיו זמינים לצפייה באתר האינטרנט של המועצה.

דרום השרון - שקוף בשבילך

Media

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר