שני, 23 ספטמבר 2019 07:24

שידור ישיבת מליאת המועצה - 24/09/2019

ישיבת מליאת המועצהמיום שלישי | 24.9.19

נושאים שהיו על סדר היום:

מליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה

  • אישור פרוטוקול ישיבת מליאה קודמת
  • תוספת שטחי שירות לתכנית שד/1/111 צופית

מליאת המועצה

  • דו״ח ראש המועצה
  • הצגת מנהלות ומנהלי אגפים ובתי״ס חדשים
  • החלפת חברים בוועדות
  • האצלת סמכויות מהנדס המועצה לאדריכלית הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
  • דיווח תקציבי ותזרימי ואישור הלוואה לפיתוח
  • הצגת חלופות שיפור הטיאוט במועצה

דרום השרון - שקוף בשבילך

Media

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר