שני, 02 ספטמבר 2019 09:29

שידור ישיבת מליאת המועצה - 03/09/2019

 

מיום שלישי  3.9.19 

נושאים שהיו על סדר היום:

 • מליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה
  • - תכנית מתאר גבעת חן
  • - תכנית מתאר ירקונה
  • - התנגדות לתת״ל 91
 • מליאת המועצה
  •  דו״ח ראש המועצה
  •  סקירת מנהל אגף חינוך - אייל צייג
  •  היערכות לתקציב 2020
  •  עדכון תקציב 2018
  •  אישור קריטריונים לחלוקת מלגות לסטודנטים
  •  התקשרות בפטור ממכרז לשירותי הסעות תלמידים
  •  המלצות ועדה גיאוגרפית - דרום השרון - ג׳לג׳וליה
  •  אישור לביצוע פעולות טכניות - בית חינוך צופית
  •  שינוי מורשי חתימה - בית חינוך צופית
  •  החלפת חברים בועדות
  •  תב״רים

דרום השרון - שקוף בשבילך

Media

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר