שני, 08 אפריל 2019 09:23

שידור ישיבת מליאת המועצה יום ב׳ 08/04/2019

שידור ישיבת מליאת המועצה מיום שני,  8.4.2019.

נושאים שהיו על סדר היום:

- אסיפה כללית של החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון:
- סקירה
- תיקון תקנון ותזכיר החברה.

מליאת המועצה:
- דו״ח ראש המועצה והרמת כוסית לחג הפסח
- פרידה ממהנדסת הועדה האד׳ נילי יוגב
- מענה לשאילתות שהוגשו
- השלמות חברים בוועדות
- אישור חברי ועדות ביקורת בישובים
- בקשה לשינוי מנדט הועדה הגיאוגרפית מרכז לעניין גבולות עם פ״ת
- חוק עזר לדרום השרון (שימור רחובות)(תיקון)
- תמיכות לעמותות
- דו״ח רבעוני דצמבר 2018
- תב״רים

דרום השרון - שקוף בשבילך

Media

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר