שני, 04 פברואר 2019 23:19

שידור מישיבת מליאת המועצה יום ג׳ 05/02/2019

שידור  מישיבת מליאת המועצה יום ג׳ 05/02/2019

על סדר היום:

פרידה משי אברהמי מנכ״ל המועצה היוצא
דו״ח ראש המועצה
מענה לשאילתות שהוגשו
תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור 2019
השלמות חברים בוועדות
דיווח על מינוי מנכ״ל ומינוי מ״מ ממונה חופש המידע
מינוי נציגים למועצות רשות ניקוז ירקון ורשות ניקוז שרון
מינוי נציגי איגוד דרום השרון המזרחי לביוב
אישור המלצות למינוי נציגים בוועדה המחוזית לתו״ב
היטל המיסים
הנחות ארנונה לשנת 2019
סגירת תב״רים לשנת 2018
משרות עובדים בוועדים המקומיים
אישור תקציבי היישובים
מינוי חברי ו. ביקורת ביישובים
תב״רים

הדיונים  מצולמים בפייסבוק LIVE (בשידור חי) ובאתר האינטרנט ולאחר מכן יהיו זמינים לצפייה באתר האינטרנט של המועצה.

 

דרום השרון - שקוף בשבילך

Media

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר