שלישי, 01 ינואר 2019 17:12

שידור וידאו מישיבת מליאת המועצה בצור יצחק (יום ג׳ 01/01/2019)

ישיבת מליאת המועצה המתארחת בצור יצחק

על סדר היום:
- דיווח על פטור מארנונה לשטחי ״מצללה״ (פרגולות)
- מענה לשאילתות שהוגשו
- מינוי עוזרת אישית לראש המועצה
- מינוי ועדות ודירקטוריונים
- מורשי חתימה
- אישור לקבלת הלוואות מבנק אגוד
- דו״ח רבעוני 09/2018
- משרות עובדים בועדים המקומיים
- אישור תב״רים

דרום השרון - שקוף בשבילך

Media

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר