חמישי, 11 אפריל 2019 19:32

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

המועצה האזורית דרום השרון מעוניינת להתקשר עם קבלן הסעות לצורך הסעת תלמידים תושבי המועצה למוסדות חינוך הרגיל ולצורך כך היא בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שבנדון  שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע״מ אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכרים במסגרתו.

עודכן לאחרונה ב חמישי, 11 אפריל 2019 19:37

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר