ראשון, 11 מרס 2018 15:06

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח, מכרז מתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור של החברה למשק וכלכלה. מס' מכרז: שנ/23/2017

המועצה מחליטה כי בכפוף לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר לשירותי ניקיון במבני חינוך וציבור ולבחירה והתקשרות עם קבל/נים, המועצה תתקשר עם משכ״ל לשירותי ניהול ופיקוח על מתן שירותי הניקיון, וזאת בהתאם לתקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ״ח 1987.

ההחלטה והחוזה עם משכ״ל מצורפיים.

עודכן לאחרונה ב שלישי, 24 אפריל 2018 13:46

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר