שני, 02 דצמבר 2019 15:52

הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותים לצורך הגשת חשבונות בתקציבי פיתוח למשרדי ממשלה ופיס בהתאם לנוהל יועצים

המועצה האזורית דרום השרון (להלן- "המועצה") מבקשת להסתייע ברו"ח ו/או יועץ כלכלי (להלן- "נותן השירות"), לצורך הגשת חשבונות בתקציבי פיתוח למשרדי ממשלה ופיס (להלן- "השירותים").

בהתאם לכך, מתכבדת המועצה לפנות אליכם על מנת לקבל הצעת מחיר עבור מתן השירותים כמפורט להלן במסמכי הפנייה )להלן: "הפנייה").

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר