שני, 02 דצמבר 2019 15:50

הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותי ניהול ופיקוח לצורך הרחבת בי"ס "ירקון"

המועצה האזורית דרום השרון (להלן- "המועצה") מעוניינת בקבלת שירותי ניהול ופיקוח (להלן: "מנהל פרויקט") לצורך הרחבת בי"ס ירקון בנוה ירק, בהיקף של 12 כיתות ושטחים נלווים בהתאם לפרוגרמה של משרד החינוך (להלן- "העבודה").

בהתאם לכך, מתכבדת המועצה לפנות אליכם, על מנת לקבל הצעת מחיר עבור מתן השירותים כמפורט להלן במסמכי הפנייה )להלן: "הפנייה/ההזמנה").

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר