שני, 02 דצמבר 2019 15:46

הזמנה להציע הצעות מחיר למתן שירותים לצורך ביצוע בדיקת קבלת תקבולים מרשות מקרקעי ישראל בגין "חלף היטל השבחה"

המועצה האזורית דרום השרון (להלן- "המועצה") מבקשת להסתייע ברו"ח ו/או יועץ כלכלי (להלן- "נותן השירות"), לצורך בדיקה של מערכת ההתחשבנות עם רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") בכל הקשור לקבלת תקבולים בגין "חלף היטל השבחה", (להלן-
"השירותים").

בהתאם לכך, מתכבדת המועצה לפנות אליכם על מנת לקבל הצעת מחיר עבור מתן השירותים כמפורט להלן במסמכי הפנייה (להלן: "הפנייה").

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר